[Share] Phần mềm tặng bạn gái cực hot

Discussion in 'Thư viện phần mềm' started by Mr.Chi, Jan 26, 2013.

 1. Mr.Chi

  Mr.Chi Banned

  Messages:
  200
  Likes Received:
  1,632
  Sửa được bạn ah. Mình đang làm hướng dẫn mấy hôm nữa mình sẽ post lên 4rum
   
 2. missdungmap

  missdungmap MemVIP

  Messages:
  92
  Likes Received:
  345
  giờ bạn có code không cho minh xin nha
   
 3. choydonghoo

  choydonghoo ™love sorry™

  Messages:
  210
  Likes Received:
  286
  cái này nhiều người share rùi mà. khôn có gì là mới lắm
   
 4. Mr.Chi

  Mr.Chi Banned

  Messages:
  200
  Likes Received:
  1,632
  #NoTrayIcon
  #Region ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
  #AutoIt3Wrapper_Version=beta
  #AutoIt3Wrapper_Icon=Data/message.ico
  #AutoIt3Wrapper_Compression=4
  #AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion=0.0.0.0
  #AutoIt3Wrapper_Res_Fileversion_AutoIncrement=p
  #EndRegion ;**** Directives created by AutoIt3Wrapper_GUI ****
  ;Khai báo thư viện
  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  #include
  ;Khuyến khích
  MsgBox(0,'I Love U','Sử dụng tai nghe hay loa để tận hưởng chương trình này bạn thân mến nhé!')
  ;Khai báo mảng và thông tin
  Global $install[10]
  $install[0]= 'data/Suy nghi trong anh.mp3'
  $install[1]= 'data/Ban tinh ca dau tien.mp3'
  $install[2]= 'data/loveforyou.exe'
  $install[3]= 'data/I Love U 1.gif'
  $install[4]= 'data/I Love U 2.gif'
  $install[5]= 'data/I Love U 3.gif'
  $install[6]= 'data/Love.gif'
  $install[7]= 'data/Heo 1.gif'
  $install[8]= 'data/Heo 2.gif'
  $install[9]= 'data/heart.jpg'
  $w= @DesktopWidth/1024
  $h= @DesktopHeight/768
  $all= $w * $h
  $title= 'I Love U'
  ;Cập nhật dữ liệu
  ProgressOn('','Chương trình đang cập nhật dữ liệu.Vui lòng đợi trong giây lát!','')
  DirCreate('data')
  Sleep(100)
  FileInstall('data/Suy nghi trong anh.mp3','data/Suy nghi trong anh.mp3')
  ProgressSet(10)
  FileInstall('data/Tuan Hung - Tim Lai Bau Troi.mp3','data/Tuan Hung - Tim Lai Bau Troi.mp3')
  ProgressSet(20)
  FileInstall('data/loveforyou.exe','data/loveforyou.exe')
  ProgressSet(30)
  FileInstall('data/I Love U 1.gif','data/I Love U 1.gif')
  ProgressSet(40)
  FileInstall('data/I Love U 2.gif','data/I Love U 2.gif')
  ProgressSet(50)
  FileInstall('data/I Love U 3.gif','data/I Love U 3.gif')
  ProgressSet(60)
  FileInstall('data/Love.gif','data/Love.gif')
  ProgressSet(70)
  FileInstall('data/Heo 1.gif','data/Heo 1.gif')
  ProgressSet(80)
  FileInstall('data/Heo 2.gif','data/Heo 2.gif')
  ProgressSet(90)
  FileInstall('data/heart.jpg','data/heart.jpg')
  ProgressSet(100)
  Sleep(100)
  ProgressOff()
  Sleep(1000)
  ;Tạo giao diện
  $msg = 'Xin chào! Bạn vừa chạy 1 chương trình cực kỳ nguy hiểm mà lẽ ra là bạn không nên chạy!!!'&@CRLF
  $msg &= 'Bây giờ,hiện có 1 tin buồn và 1 tin vui dành cho bạn đó!.. Nghe cho kỹ không là hối hận nhé..'&@CRLF
  $msg &= 'Tin buồn trước nhé. Cái máy tính của bạn đã dính 1 con virus cực mạnh và nguy hiểm mà phần mềm diệt virus..'&@CRLF
  $msg &= '...mạnh mẽ nhất cũng không phát hiện được ra!'&@CRLF
  $msg &= 'Nhưng đừng lo... còn tin vui mà! Hi hi..!! Tin vui này có lẽ sẽ giúp bạn đỡ lo hơn cho cái máy tính!'&@CRLF
  $msg &= 'Tin vui là con virus này là đệ môn của mình và mình hoàn toàn có thể khống chế nó!'&@CRLF
  $msg &= 'Mình sẽ bảo nó tha cho bạn nếu bạn ngoan ngoãn nói thật lòng mình... mọi biện pháp chống đối thì... có lẽ ..'&@CRLF
  $msg &= 'mình không bảo đảm được sự an toàn cho cái computer của bạn đâu... Vậy nên cố gắng ngoan ngoãn vì cái máy tính nhé...'&@CRLF
  $msg &= 'Mình không kêu bạn làm điều quá sức của bạn đâu.Chỉ có 1 điều cực kỳ đơn giản thôi!'&@CRLF
  $msg &= 'Nhớ phải nói thật cho lòng mình biết đó không được nói dối đâu. '&@CRLF
  $msg &= 'Bạn có thích mình ko?'&@CRLF
  $msg &= 'Nếu có thì nhập vào dòng chữ: "EM YÊU ANH NHIỀU LẮM" rồi ấn enter,còn nếu không thì nhập "I HATE YOU" vào đấy'&@CRLF
  $msg &= 'Mình chỉ muốn biết suy nghĩ của bạn về mình thôi...'&@CRLF
  $msg &= '... còn thực sự là mình đã yêu bạn từ rất lâu rồi.!'
  $string = 'I Love U So Much !'
  WinMinimizeAll()
  $main = GUICreate($title,@DesktopWidth,@DesktopHeight,0,0,$WS_POPUP)
  GUISetBkColor(0x000000)
  SoundSetWaveVolume(0)
  SoundPlay ($install[0])
  ;Hàm chỉnh âm lượng
  For $k= 0 To 100 Step +1
  SoundSetWaveVolume($k)
  Sleep(50)
  Next
  GUISetFont(11*$all,350*$all,0,'Tahoma')
  WinSetOnTop($title,'',1)
  $input= GUICtrlCreateInput('', 400*$w, 510*$h,300*$w,23*$h,$ES_CENTER)
  $label2= GUICtrlCreateLabel('',50*$w, 100*$h,200*$w,23*$h)
  $label= GUICtrlCreateLabel($msg,200*$w, 210*$h,800*$w,300*$h,$SS_RIGHT)
  _GUICtrlCreateGIF($install[3], 260*$w, 40*$h,0,0,0,0)
  _GUICtrlCreateGIF($install[8], 510*$w, 550*$h, 0,0,0,0)
  _GUICtrlCreateGIF($install[4], 50*$w+(StringLen($string)/2),100*$h+25, 0,0,0,0)
  GUICtrlSetColor($label2,0xFFAA00)
  GUICtrlSetColor($label,0xFFFFFF)
  WinSetTrans($title,'',0)
  GUISetState(@SW_SHOW,$title)
  BlockInput(1)
  For $a= 0 To 200 Step +5
  WinSetTrans($title,'',$a)
  Sleep(1)
  Next
  BlockInput(0)
  GUISetState(@SW_SHOW,$main)
  While GUICtrlRead($input) <> 'EM YÊU ANH NHIỀU LẮM'
  $read= GUICtrlRead($input)
  If $read= 'E' Then
  ToolTip('Chữ cái đầu tiên đã được gõ hi hi ^^!',620*$w, 620*$h,'',0,1)
  EndIf
  If $read= 'EM' Then
  ToolTip('Hi hi.. "em" làm sao nào? Gõ tiếp đi',615*$w, 635*$h,'',0,1)
  EndIf
  If $read= 'EM YE' Then
  GUICtrlSetData($input,'EM YÊ')
  EndIf
  If $read= 'EM YÊU' Then
  ToolTip('Đây là chữ mình mong được bạn gõ nhất đó!',620*$w, 620*$h,'',0,1)
  EndIf
  If $read= 'EM YÊU ANH' Then
  ToolTip('Uhmm..Anh cũng Yêu em Ngốc ạ!',615*$w, 635*$h,'',0,1)
  EndIf
  If $read= 'EM YÊU ANH NHIE' Then
  GUICtrlSetData($input,'EM YÊU ANH NHIỀU')
  EndIf
  If $read= 'EM YÊU ANH NHIỀU' Then
  ToolTip('Yêu nhiều lắm phải không?',620*$w, 620*$h,'',0,1)
  EndIf
  If $read= 'EM YÊU ANH NHIỀU LA' Then
  GUICtrlSetData($input,'EM YÊU ANH NHIỀU LẮM')
  EndIf
  If $read= 'EM YÊU ANH NHIỀU LẮM' Then
  ToolTip('Anh cũng yêu em lắm đó!',615*$w, 635*$h,'',0,1)
  EndIf
  $string= StringLeft($string, StringLen($string)-1)
  Sleep(500)
  $string= StringRight($string,1) &$string
  GUICtrlSetData($label2,$string)
  If ProcessExists('taskmgr.exe') Then
  ProcessClose('taskmgr.exe')
  ElseIf ProcessExists('cmd.exe') Then
  ProcessClose('cmd.exe')
  EndIf
  WEnd
  ToolTip('Hi hi.. Em ngoan lắm cơ! Ngoan ngoãn và dễ thương vậy ai dám phá chứ !',620*$w, 620*$h,'',0,1)
  Sleep(3000)
  ToolTip('Hi hi.. có cái này hay muốn cho em xem nè !',615*$w, 635*$h,'',0,1)
  Sleep(3000)
  ToolTip('')
  For $a= 200 To 0 Step -5
  WinSetTrans($title,'',$a)
  Sleep(1)
  Next
  GUIDelete($main)

  $msg2 = 'Tặng em vài dòng thơ suy nghĩ của anh.'&@CRLF
  $msg2 &= ''&@CRLF
  $msg2 &= 'Gửi tới em người mà anh thương...'&@CRLF
  $msg2 &= 'Em xa anh rồi sao em??'&@CRLF
  $msg2 &= 'Anh chết lặng ngồi nơi đây ôm nỗi nhớ '&@CRLF
  $msg2 &= 'Viết lên đây thay tiếng lòng than thở......'&@CRLF
  $msg2 &= 'Vì ko còn em ở bên anh '&@CRLF
  $msg2 &= ' '&@CRLF
  $msg2 &= 'Xin thêm nắng cho bình minh yếu đuối'&@CRLF
  $msg2 &= 'Thêm sức xuân cho cây trái sinh trồi'&@CRLF
  $msg2 &= 'Thêm nghị lực ta phi thường vượt khó'&@CRLF
  $msg2 &= ' Chút thời gian cho ai đó Si tình'

  $msg3 = 'Em nhấn Enter đi!'&@CRLF
  $msg3 &= 'Thành phố Mặt Trời!...Ngày buồn, tháng nhớ, năm cô đơn, thế kỷ sầu...'&@CRLF
  $msg3 &= 'Em thương mến!'&@CR
  $msg3 &= 'Em à! Chỉ mới gặp em thôi mà anh ngỡ như đã quen nhau từ kiếp trước. '&@CR
  $msg3 &= 'Xa em vài giây thôi mà ngỡ đã bao năm! Em ơi ,ánh mắt em làm cả miền Nam chìm trong băng giá...'&@CR
  $msg3 &= '... em cất tiếng cười làm cả miền Bắc ngủ quên...còn khi những giọt lệ em rơi làm 7 tỉnh miền Trung chìm trong lũ lụt... '&@CR
  $msg3 &= 'Em à, em đến với anh trong ngày đông băng giá. Em sưởi ấm con tim anh tựa lò vi sóng nướng con mực khô. '&@CR
  $msg3 &= 'Mỗi khi anh khát, em là vại bia hơi dịu đi cái khát khủng khiếp của mùa hè.... '&@CR
  $msg3 &= 'Thôi, thư đã dài dù chỉ là một chút trái tim anh. '&@CR
  $msg3 &= 'Em thấy không? Nếu em yêu anh thì anh nguyện dâng trái tim mình đem nấu cháo cho em bồi bổ. '&@CR
  $msg3 &= 'Yêu em nhiều...'&@CR
  $msg3 &= ''&@CR  $end = 'Món quà này tuy không giá trị nhưng nó chứa đựng tình củm của anh!'&@CRLF
  $end &= 'Mong rằng sau khi nhận được những lời nói từ trái tim anh! '&@CRLF
  $end &= 'Anh mong em sẽ cười nhiều hơn trước'&@CRLF
  $end &= 'Chúc em yêu có 1 ngày tốt lành nhé ! I Miss You ..'&@CRLF
  $end &= 'Nghe xong bet365 là gì_Cách mở bet365 tại Việt Nam_cá cược thể thao bet365 hát này rồi hãy ấn Oke em nhé.'&@CRLF
  $end &= 'Yêu em nhiều lắm...'

  ;Tạo giao diện
  $main2= GUICreate($title,@DesktopWidth,@DesktopHeight,0,0,$WS_POPUP)
  GUISetFont(11*$all,300*$all,0,'Tahoma')
  GUISetBkColor(0x000000)
  $label3= GUICtrlCreateLabel($msg2,200*$w,225*$h,800*$w,300*$h,$SS_RIGHT)
  $label4= GUICtrlCreateLabel($msg3,30*$w,480*$h,800*$w,300*$h,$SS_LEFT)
  $lastpic= GUICtrlCreatePic($install[9],0,-768,1024,768)
  GUICtrlSetColor($label3,0x00FFAA)
  GUICtrlSetColor($label4,0xFF0000)
  $Pic4 =_GUICtrlCreateGIF($install[6], 120*$w, 200*$h, 0,0,0,0)
  $Pic5 = _GUICtrlCreateGIF($install[7], 720*$w, 500*$h, 0,0,0,0)
  $Pic6 = _GUICtrlCreateGIF($install[5], 500*$w, 1, 0,0,0,0)
  WinSetTrans($title,'',0)
  GUICtrlSetState($lastpic,$GUI_HIDE)
  GUISetState(@SW_SHOW,$title)
  BlockInput(1)
  For $a= 0 To 255 Step +5
  WinSetTrans($title,'',$a)
  Sleep(1)
  Next
  BlockInput(0)
  GUISetState(@SW_SHOW,$main2)
  ;Vòng lặp
  While 1
  If ProcessExists('taskmgr.exe') Then
  ProcessClose('taskmgr.exe')
  ElseIf ProcessExists('cmd.exe') Then
  ProcessClose('cmd.exe')
  EndIf
  If _IsPressed('0D') Then
  ;Hàm chạy trái tim
  For $i= 1 To @DesktopHeight
  GUICtrlSetPos($label3,200*$w,225*$h-$i)
  GUICtrlSetPos($label4,30*$w,480*$h-$i)
  GUICtrlSetPos($pic4,120*$w,200*$h-$i)
  GUICtrlSetPos($pic5,720*$w,500*$h-$i)
  GUICtrlSetPos($pic6,500*$w,1- $i)
  Sleep(10)
  Next
  GUICtrlSetState($lastpic,$GUI_SHOW)
  For $i= 1 To @DesktopHeight
  GUICtrlSetPos($lastpic,0,$i-768)
  Next
  Sleep(1000)
  ;Hàm giảm âm lượng
  For $k= 100 To 0 Step -1
  SoundSetWaveVolume($k)
  Sleep(50)
  Next
  BlockInput(1)
  SoundPlay($install[1])
  For $k= 0 To 100 Step +1
  SoundSetWaveVolume($k)
  Sleep(10)
  Next
  Run($install[2])
  Sleep(30000)
  BlockInput(0)
  MouseClick('left')
  For $a= 255 To 0 Step -5
  WinSetTrans($title,'',$a)
  Sleep(1)
  Next
  GUIDelete($main2)
  MsgBox(0,'I Love U', $end)
  Exit
  EndIf
  WEnd
   
 5. missdungmap

  missdungmap MemVIP

  Messages:
  92
  Likes Received:
  345
  thanks bạn nhìu ^^ bạn biết sử dụng teamviewer ko?
   
 6. mrturi.1993

  mrturi.1993 New Member

  Messages:
  11
  Likes Received:
  1
  cám ơn bạn nhiều nhé..đang chờ video hướng dẫn của bạn đây...^^
   
 7. minhman

  minhman New Member

  Messages:
  69
  Likes Received:
  6
  cái này đã có người share nếu ai cần mình sẽ share
   
 8. mrturi.1993

  mrturi.1993 New Member

  Messages:
  11
  Likes Received:
  1
  cho mình hỏi,tại sao không xuất được video cuối cùng đuôi .exe trong jugglor?...mọi bước mình làm đều hoàn thiện cả rồi..:(
   
 9. thitgaluoc

  thitgaluoc New Member

  Messages:
  2
  Likes Received:
  0
  ban ơi cho mình với cái nay hay thật đấy
   
 10. minhman

  minhman New Member

  Messages:
  69
  Likes Received:
  6
  ai cần mình sẽ share để cmt lại
   
 11. mrturi.1993

  mrturi.1993 New Member

  Messages:
  11
  Likes Received:
  1
  share đi bạn,nếu có thể bạn gửi vào hòm thư:mrturi.1993@gmail.com..thank bạn nhiều
   
 12. levanmanhxd4k6

  levanmanhxd4k6 New Member

  Messages:
  414
  Likes Received:
  851
  hướng dẫn xho anh em đi bạn!
   
 13. levanmanhxd4k6

  levanmanhxd4k6 New Member

  Messages:
  414
  Likes Received:
  851
  các bạn có thể vào đây xem hướng dẫn này! Please login or register to view links
   
 14. Mr.Chi

  Mr.Chi Banned

  Messages:
  200
  Likes Received:
  1,632
  Mình share ở trên rùi đó bạn :)
   
 15. minhman

  minhman New Member

  Messages:
  69
  Likes Received:
  6
  bạn tham khảo

  Please login or register to view links
   
 16. bongdemddk

  bongdemddk New Member

  Messages:
  37
  Likes Received:
  10
 17. tuduong207

  tuduong207 New Member

  Messages:
  25
  Likes Received:
  6
  bạn ơi có cái nào nói về bạn bè ko? cho tớ. thanks
   
 18. vodanh7641

  vodanh7641 New Member

  Messages:
  18
  Likes Received:
  0
  Không xem được video bạn ơi :-s
   
 19. duclocht

  duclocht New Member

  Messages:
  59
  Likes Received:
  12
  sao thoát mãi không được thês pro
   
 20. xuanton283

  xuanton283 Well-Known Member

  Messages:
  99
  Likes Received:
  288
  đang định coi video là cái gì cái mà lại bị xóa mất video dùi, chán thế k biết :(
   
  Last edited by a moderator: Jun 14, 2015

Share This Page